„BIG Vilnius“

vasaros sezoną
pradeda socialine akcija

Gerumo akcija ar vėjo smagumo ir saulės gerumo dirbtuvės „BIG Vilnius“ prekybos centre – pavadinti galite, kaip norite. Svarbiausia, kad ateitumėte! Gegužės 29 – birželio 26 d. kiekvieną trečiadienį ir penktadienį 14–17 val. prie informacijos centro darysime vėjo malūnėlius kartu su neįgaliųjų dienos centru „Šviesa“. Pirkite už 10 Eur ir ateikite į dirbtuves, na, o jei negalite dalyvauti, malūnėlį gausite informacijos centre. Sakome AČIŪ už JŪSŲ gerumą!

Perženkime abejingumo slenkstį

Bendruomeniškumas ir atvirumas visiems yra mūsų visuomenės pamatas, todėl nepaisant visų mūsų skirtumų, priimkime kiekvieną. Dienos centras „Šviesa“ rūpinasi ir globoja 72 asmenis, turinčius protinę negalią, sergančius epilepsija, cerebraliniu paralyžiumi, šizofrenija ir kitomis ligomis. Centre jiems sudaromos sąlygos lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, bendrauti, dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Siekdami panaikinti atskirtį tarp neįgaliųjų ir likusios visuomenės, organizuojame šią gražią socialinę akciją, kad visi drauge galėtume skirti laiko vienas kitam ir parodyti dėmesį bei rūpestį. Juk dažniausiai svarbiausiems dalykams reikia tiek nedaug pastangų.

Dienos centro „Šviesa“ veiklą galite paremti:

  • paaukodami į sąskaitą Nr. LT097044060000907856
  • pervesdami 2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio
  • kitais materialiais ir nematerialiais paramos būdais